Księgowość

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Sporządzanie miesięcznych i międzyokresowych raportów zgodnych z oczekiwaniami klienta
  • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat
  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości w firmie
  • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • Sporządzanie deklaracji GUS
  • Sporządzanie deklaracji NBP
  • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji dla celów rachunkowych i podatkowych
  • Wsparcie telefoniczne
payrolls Warszawa
contractors Warszawa
tax advising Warszawa

J&M Consulting Sp. z o.o.

Head Office - Warszawa

05-410 Józefów, ul. Dzika 20

POLAND

liquidations Warszawa +48 22 789 52 18

liquidations Warszawa +48 22 789 61 34

income tax Warszawa info@accounting.pl

income tax Warszawa banasiewicz@accounting.pl