J&M Consulting Biegli Księgowi i Doradcy Podatkowi

“Jakość ponad Ilość”
e-mail:
tel: +48 22 789 55 06

Nasze usługi:

Płace

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

  • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • Sporządzania list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
  • Ustalanie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat
  • Sporządzanie comiesięcznych zestawień na zaliczki od podatku dochodowego od dokonanych wypłat
  • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowych nie później niż w terminach określonych przez przepisy
  • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
  • Wsparcie telefoniczne