J&M Consulting Biegli Księgowi i Doradcy Podatkowi

“Jakość ponad Ilość”
e-mail:
tel: +48 22 789 55 06

Nasze usługi:

Księgowość

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Sporządzanie miesięcznych i międzyokresowych raportów zgodnych z oczekiwaniami klienta
  • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat
  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości w firmie
  • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • Sporządzanie deklaracji GUS
  • Sporządzanie deklaracji NBP
  • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji dla celów rachunkowych i podatkowych
  • Wsparcie telefoniczne