J&M Consulting Biegli Księgowi i Doradcy Podatkowi

“Jakość ponad Ilość”
e-mail:
tel: +48 22 789 55 06

Nasze usługi:

Archiwum

Zlikwidowane podmioty gospodarcze zobowiązane są do przechowywania ksiąg rachunkowych co najmniej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast dokumentacja kadrowo - płacowa musi być przechowywana przez 50 lat i może być przechowywana wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione. Z przyjemnością informujemy, ze jesteśmy uprawnieni do usługowego przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.